Societatea noastră, furnizor de formare profesională avizat de ISCIR, organizează periodic, în funcție de disponibilitatea dumneavoastră și de numărul de participanți înscriși, programe de instruire în vederea atestării/prelungirii valabilității atestatelor PERSONALULUI TEHNIC DE SPECIALITATE:

  • RSL-IP ( Responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalații sub presiune )
  • RSL-IR ( Responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalații de ridicat )
  • RTS ( Responsabil tehnic cu sudura la instalații sub presiune și instalații de ridicat ).

Dorim să venim în sprijinul bunei desfășurări a activității dumneavoastră astfel încât personalul tehnic de specialitate din cadrul companiei dumneavoastră să poată beneficia de facilitatea prevăzută la art. 21 al Ordinului ISCIR nr. 165/2011, respectiv de a nu mai susține un alt examen la ISCIR, dacă sunt depuse documentele specifice la Inspecția Teritorială ISCIR, cu cel puțin 30 zile înainte de data expirării valabilității atestatelor deținute (2 ani de la data eliberării).  Odată intrat în baza noastră de date, vă anunțăm cu cel puțin 90 de zile înainte, de data expirării atestatelor dumneavoastră.

Societatea noastră întocmește documentația specifică atestării / prelungirii valabilității atestatelor, depune dosarul la ISCIR Central sau Teritorial și vă informează asupra programării la examenul de atestare pe care îl veți susține la ISCIR.

Adeverința de participare la programul de instruire în vederea atestării / prelungirii valabilităţii atestatelor, este valabilă 12 luni de la data emiterii.