RVTA – Responsabil cu verificarea tehnică a ascensoarelor

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră, SC TOPEXPERT CURS SERVICE SRL colaborează cu SC CUANTUM SRL, în vederea organizării cursului de RVTA.

  1. CURS ÎN VEDEREA ATESTĂRII

Tematica de desfăşurare a cursului:

– Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii

– Ascensoare: tipuri de ascensoare care necesită verificare tehnică; descrierea funcționării; componente de securitate

– Întreținerea/revizia și repararea ascensoarelor

– Verificarea tehnică a ascensoarelor

– Proceduri specifice de efectuare a verificărilor tehnice periodice

– Întocmirea proceselor-verbale de verificare tehnică

– Aplicaţii practice, studii de caz

– Durata cursului este de 16 ore desfăşurate pe parcursul a 2-3 zile lucrătoare.

Programul este stabilit de comun acord cu cursanţii în limita orelor impuse prin programă.

  1. CURS ÎN VEDEREA PRELUNGIRII VALABILITĂȚII  ATESTATULUI

Tematica de desfăşurare a cursului:

– Modificări legislative și ale prescripțiilor tehnice ISCIR

– Efectuarea activităților specifice prin prisma modificărilor legislative și ale prescripțiilor tehnice ISCIR

– Aspecte tehnice specifice legate de activitatea desfășurată ca RVTA

– Aplicații practice, studii de caz, rezultate ca urmare a activității ca RVTA

– Durata cursului este de 8 ore desfăşurate pe parcursul unei zile lucrătoare.

Programul este stabilit de comun acord cu cursanţii, în limita orelor impuse prin programă.

Lasă un răspuns