RVTA – Responsabil cu verificarea tehnică a ascensoarelor

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră, SC TOPEXPERT CURS SERVICE SRL colaborează cu SC CUANTUM SRL, în vederea organizării cursului de RVTA.

  1. CURS ÎN VEDEREA ATESTĂRII

Tematica de desfăşurare a cursului:

– Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii

– Ascensoare: tipuri de ascensoare care necesită verificare tehnică; descrierea funcționării; componente de securitate

– Întreținerea/revizia și repararea ascensoarelor

– Verificarea tehnică a ascensoarelor

– Proceduri specifice de efectuare a verificărilor tehnice periodice

– Întocmirea proceselor-verbale de verificare tehnică

– Aplicaţii practice, studii de caz

– Durata cursului este de 16 ore desfăşurate pe parcursul a 2-3 zile lucrătoare.

Programul este stabilit de comun acord cu cursanţii în limita orelor impuse prin programă.

  1. CURS ÎN VEDEREA PRELUNGIRII VALABILITĂȚII  ATESTATULUI

Tematica de desfăşurare a cursului:

– Modificări legislative și ale prescripțiilor tehnice ISCIR

– Efectuarea activităților specifice prin prisma modificărilor legislative și ale prescripțiilor tehnice ISCIR

– Aspecte tehnice specifice legate de activitatea desfășurată ca RVTA

– Aplicații practice, studii de caz, rezultate ca urmare a activității ca RVTA

– Durata cursului este de 8 ore desfăşurate pe parcursul unei zile lucrătoare.

Programul este stabilit de comun acord cu cursanţii, în limita orelor impuse prin programă.

If you’re in need of a custom essay, the web is a great option. There are many websites that offer top essay writing assistance. Even though some websites promise excellent results, it is best to make sure you choose a firm with thousands of satisfied clients. It is also write my college paper cheap possible to be sure that they’ll deliver the highest quality paper possible and will prove to prove to be worth your money. But, what exactly should you consider when selecting one of these writing services?

Lasă un răspuns