RVT – Responsabil cu verificarea tehnică în utilizarea aparatelor de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos, cazane de apă caldă cu putere P ≤ 400 kW şi cazane de abur de joasă presiune cu debit Q ≤ 0,6 t/h şi a arzătoarelor cu combustibili gazoşi şi lichizi.

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră, SC TOPEXPERT CURS SERVICE SRL colaborează cu SC CUANTUM SRL, în vederea organizării cursului de RVT.

  1. CURS ÎN VEDEREA ATESTĂRII

Tematica de desfăşurare a cursului:

– Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii

– Tipuri de aparate consumatoare de combustibil

– Proceduri de lucru obligatorii

– Punerea în funcţiune şi verificarea tehnică periodică

– Completarea rapoartelor de verificări şi a livretelor aparatelor

– Eficienţă energetică

– Durata de pregătire este de 16 ore: 8 ore de pregătire teoretică; 8 ore de pregătire practică.

– Pregătirea practică se efectuează în Laboratorul de eficienţă energetică al ISCIR situat la aceeaşi locaţie cu cea a organizatorului.

Programul este stabilit de comun acord cu cursanţii în limita orelor impuse prin programă.

 

  1. CURS ÎN VEDEREA PRELUNGIRII VALABILITĂȚII  ATESTATULUI

Tematica de desfăşurare a cursului:

– Modificări legislative și ale prescripțiilor tehnice ISCIR

– Efectuarea activităților specifice prin prisma modificărilor legislative și ale prescripțiilor tehnice ISCIR

– Aspecte tehnice specifice legate de activitatea desfășurată ca RVT

– Aplicații practice, studii de caz, rezultate ca urmare a activității ca RVT

– Durata cursului este de 8 ore desfăşurate pe parcursul unei zile lucrătoare.

Programul este stabilit de comun acord cu cursanţii, în limita orelor impuse prin programă.