RTS  – Responsabil tehnic cu sudura la instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat
  1. CURS ÎN VEDEREA ATESTĂRII

Tematica de desfăşurare a cursului:

– Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii

– Materiale utilizate la executarea operaţiilor de sudare

– Condiţii tehnice privind realizarea îmbinărilor sudate

– Examinări nedistructive și distructive ale îmbinărilor sudate

– Întocmirea documentaţiilor tehnice

– Aplicaţii practice, studii de caz

– Durata cursului este de 16 ore desfăşurate pe parcursul a 2-3 zile lucrătoare.

Programul este stabilit de comun acord cu cursanţii, în limita orelor impuse prin programă.

  1. CURS ÎN VEDEREA PRELUNGIRII VALABILITĂȚII ATESTATULUI

Tematica de desfăşurare a cursului:

– Modificări legislative și ale prescripțiilor tehnice ISCIR

– Efectuarea activităților specifice prin prisma modificărilor legislative și ale prescripțiilor tehnice ISCIR

– Aspecte tehnice specifice legate de activitatea desfășurată ca RTS

– Aplicații practice, studii de caz, rezultate ca urmare a activității ca RTS

– Durata cursului este de 8 ore desfăşurate pe parcursul unei zile lucrătoare.

Programul este stabilit de comun acord cu cursanţii, în limita orelor impuse prin programă.

There are many reasons you should consider using an essay writing service. Many factors could lead to these outcomes. For one thing, it is important to ensure that the service you choose is authentic. You should also be able communicate with your writer throughout the writing process. Finally, you need to be able to see proof of work that was completed by a certain writing company before placing an order. There is also reviews of the service from fellow customers.

Lasă un răspuns