RTS  – Responsabil tehnic cu sudura la instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat

1. CURS ÎN VEDEREA ATESTĂRII

Tematica de desfășurare a cursului

– Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii

– Materiale utilizate la executarea operaţiilor de sudare

– Condiţii tehnice privind realizarea îmbinărilor sudate

– Examinări nedistructive și distructive ale îmbinărilor sudate

– Întocmirea documentaţiilor tehnice

– Aplicaţii practice, studii de caz

– Durata cursului este de 16 ore desfăşurate pe parcursul a 2-3 zile lucrătoare.

Programul este stabilit de comun acord cu cursanţii, în limita orelor impuse prin programă.

2. CURS ÎN VEDEREA PRELUNGIRII VALABILITĂȚII ATESTATULUI

Tematica de desfăşurare a cursului:

– Modificări legislative și ale prescripțiilor tehnice ISCIR

– Efectuarea activităților specifice prin prisma modificărilor legislative și ale prescripțiilor tehnice ISCIR

– Aspecte tehnice specifice legate de activitatea desfășurată ca RTS

– Aplicații practice, studii de caz, rezultate ca urmare a activității ca RTS

– Durata cursului este de 8 ore desfăşurate pe parcursul unei zile lucrătoare.

Programul este stabilit de comun acord cu cursanţii, în limita orelor impuse prin programă.

Lasă un răspuns