RTEND – Responsabil tehnic pentru examinări nedistructive – şef laborator

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră, SC TOPEXPERT CURS SERVICE SRL colaborează cu SC CUANTUM SRL, în vederea organizării cursului de RTEND.

  1. CURS ÎN VEDEREA ATESTĂRII

Tematica de desfăşurare a cursului:

– Legislaţie, normative specifice activităţii

– Standarde europene aplicabile metodelor de examinare nedistructivă

– Standarde europene aplicabile nivelurilor de acceptare la examinări nedistructive

– Echipamente utilizate la examinări nedistructive

– Aplicaţii practice, studii de caz

– Durata cursului este de 16 ore desfăşurate pe parcursul a 2-3 zile lucrătoare.

Programul este stabilit de comun acord cu cursanţii, în limita orelor impuse prin programă.

 

  1. CURS ÎN VEDEREA PRELUNGIRII VALABILITĂȚII  ATESTATULUI

Tematica de desfăşurare a cursului:

– Modificări legislative și ale prescripțiilor tehnice ISCIR

– Efectuarea activităților specifice prin prisma modificărilor legislative și ale prescripțiilor tehnice ISCIR

– Aspecte tehnice specifice legate de activitatea desfășurată ca RTEND

– Aplicații practice, studii de caz, rezultate ca urmare a activității ca RTEND

– Durata cursului este de 8 ore desfăşurate pe parcursul unei zile lucrătoare.

Programul este stabilit de comun acord cu cursanţii, în limita orelor impuse prin programă.

Relax knowing that your paper will be done by an experienced professional when you employ a professional to compose the essay. Essay writing is a complex process that involves extensive research and a thorough comprehension of the subject. It is essential to develop an appropriate structure, and then curate the contents. The right choice of a company to handle your paper can ensure you receive your desired grades. Why order an essay paper wait longer? Now, we will discuss the advantages of using an online service to write my essay.

Lasă un răspuns