RTED – Responsabil tehnic pentru examinări distructive

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră, SC TOPEXPERT CURS SERVICE SRL colaborează cu SC CUANTUM SRL, în vederea organizării cursului de RTED.

  1. 1. CURS ÎN VEDEREA ATESTĂRII

Tematica de desfăşurare a cursului:

– Legislaţie, normative specifice activităţii

– Standarde europene aplicabile metodelor de examinare distructivă

– Echipamente utilizate la examinări distructive

– Elemente de mecanica ruperii

– Aplicaţii practice, studii de caz

– Durata cursului este de 16 ore desfăşurate pe parcursul a 2-3 zile lucrătoare.

Programul este stabilit de comun acord cu cursanţii, în limita orelor impuse prin programă.

  1. CURS ÎN VEDEREA PRELUNGIRII VALABILITĂȚII  ATESTATULUI

Tematica de desfăşurare a cursului:

– Modificări legislative și ale prescripțiilor tehnice ISCIR

– Efectuarea activităților specifice prin prisma modificărilor legislative și ale prescripțiilor tehnice ISCIR

– Aspecte tehnice specifice legate de activitatea desfășurată ca RTED

– Aplicații practice, studii de caz, rezultate ca urmare a activității ca RTED

– Durata cursului este de 8 ore desfăşurate pe parcursul unei zile lucrătoare.

Programul este stabilit de comun acord cu cursanţii,  în limita orelor impuse prin programă.

The essay title generator functions by coming up with ideas based on the keywords you type. Then, it ties them together into a singular title. This helps you save both time and energy. There are also the paid option that comes GradeMiners with additional options or speedier production process. It is important to select the best solution for your needs based on your finances.

Lasă un răspuns