RTED – Responsabil tehnic pentru examinări distructive

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră, SC TOPEXPERT CURS SERVICE SRL colaborează cu SC CUANTUM SRL, în vederea organizării cursului de RTED.

  1. 1. CURS ÎN VEDEREA ATESTĂRII

Tematica de desfăşurare a cursului:

– Legislaţie, normative specifice activităţii

– Standarde europene aplicabile metodelor de examinare distructivă

– Echipamente utilizate la examinări distructive

– Elemente de mecanica ruperii

– Aplicaţii practice, studii de caz

– Durata cursului este de 16 ore desfăşurate pe parcursul a 2-3 zile lucrătoare.

Programul este stabilit de comun acord cu cursanţii, în limita orelor impuse prin programă.

  1. CURS ÎN VEDEREA PRELUNGIRII VALABILITĂȚII  ATESTATULUI

Tematica de desfăşurare a cursului:

– Modificări legislative și ale prescripțiilor tehnice ISCIR

– Efectuarea activităților specifice prin prisma modificărilor legislative și ale prescripțiilor tehnice ISCIR

– Aspecte tehnice specifice legate de activitatea desfășurată ca RTED

– Aplicații practice, studii de caz, rezultate ca urmare a activității ca RTED

– Durata cursului este de 8 ore desfăşurate pe parcursul unei zile lucrătoare.

Programul este stabilit de comun acord cu cursanţii,  în limita orelor impuse prin programă.