RSL-IP  – Responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalaţii sub presiune

1. CURS ÎN VEDEREA ATESTĂRII

Tematica de desfăşurare a cursului:

– Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii

– Lucrări de instalare/montare/reparare/verificare/umplere la instalaţii sub presiune

– Etapele lucrărilor de montare/reparare/verificare şi reglare/umplere/spălare chimică

– Conţinutul documentaţiei tehnice de instalare/montare/reparare/verificare şi reglare

– Modificări ale instalaţiilor sub presiune care conduc la o nouă certificare

– Aplicaţii practice, studii de caz

– Durata cursului este de 16 ore desfăşurate pe parcursul a 2-3 zile lucrătoare.

Programul este stabilit de comun acord cu cursanţii, în limita orelor impuse prin programă.

2. CURS ÎN VEDEREA PRELUNGIRII VALABILITĂȚII ATESTATULUI

Tematica de desfăşurare a cursului:

– Modificări legislative și ale prescripțiilor tehnice ISCIR

– Efectuarea activităților specifice prin prisma modificărilor legislative și ale prescripțiilor tehnice ISCIR

– Aspecte tehnice specifice legate de activitatea desfășurată ca RSL-IP

– Aplicații practice, studii de caz, rezultate ca urmare a activității ca RSL-IP

– Durata cursului este de 8 ore desfăşurate pe parcursul unei zile lucrătoare.

Programul este stabilit de comun acord cu cursanţii, în limita orelor impuse prin programă.