REGULAMENT DE ORGANIZARE A CURSURILOR

1. Pentru participarea la curs, documentația prevazută pentru înscriere se transmite prin e-mail (documente semnate și scanate) sau fax (documente semnate), în vederea analizării și acceptării la curs, precum și pentru stabilirea programării și a modalității de plată.

2. Plata se va face numai în baza facturii emise de către organizator, după verificarea dosarului de înscriere.

3. Pentru cursurile programate la sediul organizatorului, acesta asigura cursanților masa de prânz, în zilele complete de curs și gustări.

4. Taxa NU include cazarea participanților și celelalte mese.

5. Neprezentarea la curs, conform programării, la data și ora stabilită de către organizator, duce la pierderea rezervării în seria respectivă.

6. Participanţilor la programul de instruire li se pune la dispoziţie de către organizator pe lângă cele menţionate mai sus, documentaţia aferentă fiecărui tip de curs, ce conţine următoarele secţiuni (legislaţie, prescripţii tehnice, suportul de curs) pe suport electronic.

7. Înregistrarea audio-video sau prin alte mijloace a activității didactice este interzisă. Încălcarea acestei prevederi se pedepsește conform legii.

8. La sfârşitul programului de instruire cursanţii vor primi adeverinţa de participare la curs şi se vor prezenta la ISCIR/IT ISCIR pentru depunerea documentelor în vederea examinării pentru obţinerea atestatului sau pentru prelungirea valabilității acestuia.

9. Eliberarea adeverinţei de participare la curs se face prin confirmarea plăţii contravalorii facturii emise de organizator.

10. Compania oferă participanţilor la curs şi consultanţă ulterioară în soluţionarea unor probleme punctuale legate de interpretarea prescripţiilor tehnice.

11. În anumite perioade și în anumite locații, organizatorul poate modifica prețul cursului, oferind discounturi.