RADTI/RADTP/RADTA-IP – Responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de instalare, a documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare şi a documentaţiei tehnice de automatizare la instalaţii sub presiune.

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră, SC TOPEXPERT CURS SERVICE SRL colaborează cu SC CUANTUM SRL, în vederea organizării cursurilor de RADTI, RADTP, RADTA -IP.

  1. CURS ÎN VEDEREA ATESTĂRII

Tematica de desfăşurare a cursului:

– Legislaţie, standarde, normative specifice activităţii

– Lucrări de instalare care necesită obţinerea avizului obligatoriu de instalare

– Întocmirea/avizarea documentaţiilor tehnice de instalare

– Întocmirea/avizarea documentaţiilor tehnice preliminare de montare şi reparare

– Cerinţe pentru instalaţii şi sisteme de automatizare

– Aplicaţii practice, studii de caz

– Durata cursului este de 16 ore desfăşurate pe parcursul a 2-3 zile lucrătoare.

Programul este stabilit de comun acord cu cursanţii, în limita orelor impuse prin programă.

  1. CURS ÎN VEDEREA PRELUNGIRII VALABILITĂȚII  ATESTATULUI

Tematica de desfăşurare a cursului:

– Modificări legislative și ale prescripțiilor tehnice ISCIR

– Efectuarea activităților specifice prin prisma modificărilor legislative și ale prescripțiilor tehnice ISCIR

– Aspecte tehnice specifice legate de activitatea desfășurată ca RADTI/RADTP/RADTA-IP

– Aplicații practice, studii de caz, rezultate ca urmare a activității ca RADTI/RADTP/RADTA-IP

– Durata cursului este de 8 ore desfăşurate pe parcursul unei zile lucrătoare.

Programul este stabilit de comun acord cu cursanţii, în limita orelor impuse prin programă.