PERSONAL TEHNIC DE SPECIALITATE: PRELUNGIREA VALABILITĂȚII ATESTATULUI

Documentele care se depun în vederea acceptării la curs sunt următoarele:

– formular de comandă conform model -(descarca de aici)

copie buletin sau carte de identitate

– copie atestat ISCIR.

Documentele se vor transmite la fax 0344/780139 sau e-mail topexpertcurs@yahoo.com