MACARAGII

Cadrul legal și aplicabilitate:

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Economiei 2154/2009, privind punerea în aplicare a Prescripției Tehnice CR8- 2009 „Autorizarea personalului de deservire a Instalațiilor/echipamentelor și acceptarea personalului auxiliar de deservire” care intră sub incidența ISCIR, începând cu anul 2012, autorizațiile pentru manevranți macarale și stivuitoare, eliberate înainte de anul 2009, nu mai sunt valabile decât însoțite de un talon pentru vize anuale, eliberat de ISCIR IT. De asemenea, toate autorizațiile ISCIR pentru deservenți sunt valabile pentru o perioadă de 4 ani, după care valabilitatea acestora poate fi prelungită prin participarea la un stagiu de instruire în vederea prelungirii valabilității organizat de formatori autorizați de către ISCIR IT în acest scop, pentru fiecare meserie care intră sub incidența ISCIR. Pentru obținerea unui talon de vize anuale în vederea prelungirii valabilității autorizării ISCIR în meseria de MACARAGIU, personalul de deservire care posedă autorizații emise în anul 2008 și anii precedenți acestuia trebuie să urmeze un stagiu de instruire de 8 ore.

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră, S.C. TOPEXPERT CURS SERVICE S.R.L. colaborează cu S.C. EON TECHNOLOGY DESIGN S.R.L. în vederea prelungirii autorizaţiei de MACARAGIU.

Stagiile de reinstruire în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei ISCIR pentru Macaragiu se desfăşoară după următoarea programă elaborată de ISCIR IT:

  • Legislaţie şi reglementări tehnice
  • Noi tipuri de instalaţii/echipamente
  • Deservirea eficientă și în condiţii de siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor
  • Avarii şi accidente

La încheierea stagiului de instruire în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei ISCIR pentru macaragiu, participanţii vor primi câte un talon de vize anuale, eliberat de ISCIR IT prin formatorul autorizat, care prelungeşte valabilitatea autorizaţiilor de macaragiu pe o perioadă de 4 ani.