1. LEGISLAŢIE GENERALĂ SPECIFICĂ ISCIR

1. LEGEA Nr. 64 din 21 martie 2008 republicată
privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil publicată în M. O. Nr. 399 din 8 iunie 2015.
(descarca)

2. HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 1340 din 27 decembrie 2001
privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat publicată în M. O. Nr. 37 din 27 ianuarie 2002.
(descarca)

3. ORDIN Nr. 130 din 10 mai 2011
pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI modificat şi completat cu ORDINUL Nr. 83-2012 şi ORDINUL Nr. 225-2013.
(descarca)

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 49 din 20 mai 2009
privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România publicată în M. O.Nr. 366 din 1 iunie 2009.
(descarca)

5. Anexele nr. 1-3 la ORDIN Nr. 2154 din 11 decembrie 2009
pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT CR 4-2009 “Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalaţii/echipamente” şi PT CR 8-2009 “Autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor şi acceptarea personalului auxiliar de deservire” publicate în M.O. Nr. 11 bis din 8 ianuarie 2010.
(descarca)

6. Anexele nr. 1-3 la ORDIN Nr. 1001 din 30 aprilie 2013
pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT CR 6—2013 „Autorizarea operatorilor control nedistructiv şi a persoanelor juridice care efectuează examinări nedistructive, precum şi evaluarea persoanelor juridice care efectuează examinări distructive”, PT CR 7—2013 „Aprobarea procedurilor de sudare pentru oţel, aluminiu, aliaje de aluminiu şi polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)” şi PT CR 9—2013 „Autorizarea sudorilor care execută lucrări de sudare la instalaţii sub presiune şi la instalaţii de ridicat şi a operatorilor sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)” publicate în M.O. Nr. 759 bis din 6 decembrie 2013.
(descarca)

7. ORDIN Nr. 165 din 4 iulie 2011
pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, modificat şi completat cu ORDINUL Nr. 46 din 2 mai 2012 .
(descarca)

8. ORDIN Nr. 100 din 18 mai 2015
pentru aprobarea Regulamentului privind
dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat publicat în M. O. Nr. 383 din 2 iunie 2015. (descarca)

9. LISTA DE TARIFE ISCIR publicată în M.O. Nr. 354 din 14 iunie 2013. (descarca)

10. ORDINUL ISCIR NR. 146 din 21 iunie 2013 – Tarife acceptare programe-rapoarte investigaţii tehnice. (descarca)

11. HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 1139 din 17 noiembrie 2010
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune – S.A., precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1340/2001 privind organizarea şi funţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat publicată în M.O. Nr. 779 din 22 noiembrie 2010.
(descarca)

12. ORDIN Nr. 259 din 19 decembrie 2011
privind unele măsuri administrative în domeniul ISCIR publicat în M.O. Nr. 921 din 23 decembrie 2011.
(descarca)

13. HOTĂRÂREA Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004
pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe publicată în M.O. Nr.46 din 13 ianuarie 2005.
(descarca)

*Declinare de răspundere:

Textele actelor normative de la capitolul LEGISLAŢIE nu au caracter oficial, sunt pentru uzul didactic în timpul desfăşurării cursurilor, fiind extrase din normativele în vigoare. Pentru variantele integrale accesaţi documentele normative publicate pe site-ul www.monitoruloficial.ro

2. LEGISLAŢIE SPECIFICĂ INSTALAŢIILOR SUB PRESIUNE

1. HOTĂRÂREA GUVERNULUI  Nr. 775 din 27 iulie 2011
privind stabilirea măsurilor pentru supravegherea pieţei aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a acestora publicată în M. O.  Nr. 595 din 23 august 2011
. (descarca)

2. HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 454 din 18 aprilie 2003
privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a recipientelor simple sub presiune publicată în M. O.  Nr. 290 din  25 aprilie 2003
. (descarca)

3. HOTĂRÂREA GUVERNULUI  Nr. 584 din 15 aprilie 2004
privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune publicată în M. O.  Nr. 404 din  6 mai 2004
. (descarca)

4. ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI Nr. 126 din 27 decembrie 2011
privind echipamentele sub presiune transportabile publicată în M. O.  Nr. 941  din 30 decembrie 2011
. (descarca)

5. Anexele nr. 1 – 7 la ORDINUL nr. 663 din 12 aprilie 2010
pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice PT C 1-2010 „Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare independente“, PT C 4-2010 „Recipiente metalice stabile sub presiune“, PT C 6-2010 „Conducte metalice sub presiune pentru fluide“, PT C 7-2010 „Dispozitive de siguranţă“, PT C 8-2010 „Instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate“, PT C 9-2010 „Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune“, PT C 10-2010 „Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune“ publicate în M.O. Nr. 385 bis din 10 iunie 2010.
(descarca)

6. Anexele nr. 1 – 3 la ORDIN nr. 1007 din 21 mai 2010
pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice PT A1—2010 „Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kW”, PT C2—2010 „Arzătoare cu combustibili gazoşi şi lichizi” şi PT C11—2010 „Sisteme de automatizare aferente centralelor termice şi instalaţii de ardere aferente cazanelor” publicate în M.O. Nr. 513 bis din 23 iulie 2010.
(descarca)

7.. Prescripţia tehnică PT C3—2012 „Butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL” publicată în M. O.  Nr. 141  din 18 martie 2013. (descarca)

8. Prescripţia tehnică PT C5—2003 „Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor – butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune”. (descarca)

9. Prescripţia tehnică PT C12—2003 „Cerinţe tehnice pentru recipiente cisterne, recipiente containere şi recipiente butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune”. (descarca)

10. HOTĂRÂREA GUVERNULUI  Nr. 1326 din 11 noiembrie 2009
privind transportul mărfurilor periculoase în România publicată în M. O.  Nr. 817 din 27 noiembrie 2009
. (descarca)

11. ORDINUL Nr. 163 din 24 octombrie 2012
pentru aprobarea Metodologiei privind prelungirea autorizării de funcţionare şi modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificărilor tehnice periodice publicat în M.O. Nr. 737 din 1 noiembrie 2012.
(descarca)

*Declinare de răspundere:

Textele actelor normative de la capitolul LEGISLAŢIE nu au caracter oficial, sunt pentru uzul didactic în timpul desfăşurării cursurilor, fiind extrase din normativele în vigoare. Pentru variantele integrale accesaţi documentele normative publicate pe site-ul www.monitoruloficial.ro

3. LEGISLAŢIE SPECIFICĂ INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

1. HOTĂRÂREA GUVERNULUI  Nr. 439 din 10 aprilie 2003
privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor publicată în M. O.  Nr. 322 din  13 mai 2003
. (descarca)

2. HOTĂRÂREA GUVERNULUI  Nr. 1009 din 25 iunie 2004
privind stabilirea condiţiilor de punere în funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane publicată în M. O.  Nr. 688 din  30 iulie 2004
. (descarca)

3. HOTĂRÂREA GUVERNULUI  Nr. 1029 din  3 septembrie 2008
privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor publicată în M. O.  Nr. 674 din 30 septembrie 2008
. (descarca)

4. HOTĂRÂREA  GUVERNULUI Nr. 435 din  28 aprilie 2010
privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a  echipamentelor pentru agrement publicată în M. O.  Nr. 323 din 17 mai 2010
. (descarca)

5. Anexele nr. 1 – 4 la ORDINUL nr. 1404 din 27 iulie 2010
pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice PT R1—2010 „Maşini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare şi platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi, elevatoare pentru vehicule şi maşini de ridicat tip special)”, PT R2—2010 „Ascensoare electrice şi hidraulice de persoan, de persoane şi mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară”, PT R3—2010 „Verificarea  în utilizare a elementelor de transmitere a mişcării, a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere  şi a elementelor de tracţiune a sarcinii utilizate la instalaţii de ridicat: cabluri, cârlige, lanţuri, benzi textile, funii şi altele de asemenea” şi PT R8—2010 „Scări şi  trotuare rulante” publicate în M.O. Nr. 634 bis din 9 septembrie 2010.
(descarca)

6. Prescripţia tehnică PT R7—2003 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane-telecabine. (descarca)

7. Prescripţia tehnică PT R8—2003 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane-telegondole. (descarca)

8. Prescripţia tehnică PT R9—2003 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane-telescaune. (descarca)

9. Prescripţia tehnică PT R10—2003 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane-teleschiuri şi telesănii. (descarca)

10. Prescripţia tehnică PT R11—2003 „Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe pe plan înclinat pentru persoane. (descarca)

11. Prescripţia tehnică PT R12—2003 „Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, repararea, întreţinerea, revizia, verificarea şi exploatarea telefericelor pentru materiale. (descarca)

12. Prescripţia tehnică PT R13—2003 „Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor cu schip. (descarca)

13. Prescripţia tehnică PT R15—2003 „Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor pentru şantiere de construcţii. (descarca)

14. Prescripţia tehnică PT R16—2003 „Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, repararea, întreţinerea, revizia, verificarea şi exploatarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru materiale. (descarca)

15. Prescripţia tehnică PT R17—2003 „Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor de construcţie specială pentru materiale. (descarca)

16. Prescripţia tehnică PT R18—2003 „Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a trapelor de scenă, trapelor de decoruri şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole. (descarca)

17. Prescripţia tehnică PT R19—2002 „Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă. (descarca)

18. ORDINUL Nr. 7 din 13 februarie 2013
referitor la măsuri privind siguranţa ascensoarelor de persoane publicat în M.O. Nr. 105 din 21 februarie 2013.
(descarca)

*Declinare de răspundere:

Textele actelor normative de la capitolul LEGISLAŢIE nu au caracter oficial, sunt pentru uzul didactic în timpul desfăşurării cursurilor, fiind extrase din normativele în vigoare. Pentru variantele integrale accesaţi documentele normative publicate pe site-ul www.monitoruloficial.ro

4. COMUNICATE ȘI CIRCULARE ISCIR

1. Comunicat privind verificarea tehnică la platforme ridicătoare deplasabile/nedeplasabile. (descarca)

2. Comunicat privind examinarea în vederea atestării ca RVT. (descarca)

3. Comunicat privind desfăşurarea examenelor în vederea atestării personalului tehnic de specialitate . (descarca)

4. Comunicat privind prelungirea valabilității atestatelor personalului tehnic de specialitate. (descarca)

5. Comunicat privind tarifarea prelungirii valabilității atestatelor personalului tehnic de specialitate. (descarca)

6. Comunicat privind modificarea Ordinului ISCIR nr. 130-2011. (descarca)

7. Comunicat privind modificarea parametrilor maximali ai instalațiilor/echipamentelor. (descarca)

8. Comunicat privind asigurarea regimului chimic al cazanelor. (descarca)

9. Comunicat privind examinarea în vederea autorizării personalului care efectuează examinări nedistructive. (descarca)

10. Comunicat privind autorizarea/prelungirea valabilității autorizațiilor personalului care efectuează examinări nedistructive, respectiv autorizarea/reautorizarea sudorilor. (descarca)

11. Circulară privind limitarea valabilității autorizației de „Operator stație umplere GPL”. (descarca)

12. Circulară privind întocmirea rapoartelor preliminare pentru PEVIT în cazul necesității efectuării de reparații. (descarca)

13. Comunicat privind conținutul minim al programelor de investigații/examinări cu caracter tehnic. (descarca)

*Declinare de răspundere:

Textele actelor normative de la capitolul LEGISLAŢIE nu au caracter oficial, sunt pentru uzul didactic în timpul desfăşurării cursurilor, fiind extrase din normativele în vigoare. Pentru variantele integrale accesaţi documentele normative publicate pe site-ul www.monitoruloficial.ro